För ett bostadsbyte med en annan hyresgäst inom Uppsalahem kan ni ansöka via ett formulär på Mina sidor. Du kan även lämna in en blankett till oss vid bostadsbyte inom Uppsalahem. Vid byte med annan hyresvärd och flerpartsbyte behöver en blankett lämnas in till både oss och den andra hyresvärden. För att ett bostadsbyte ska kunna genomföras måste alla bytesparter godkännas för bytet.

Handläggningstiden är ca 2-3 månader från det att vi har fått in en komplett ansökan. Därför är det viktigt att ni skickar in er ansökan i god tid innan önskat datum för bytet. Tillsammans med ansökan ska du skicka med intyg som styrker dina skäl för bytet.