Ja det kan eventuellt tillkomma engångskostnader som faktureras direkt efter att vi har godkänt din beställning, innan arbetet är utfört. Eventuella hyreshöjningar i samband med tillvalsprodukter sker först när arbetet är utfört eller produkten är installerad. Hyreshöjningen löper tillsvidare.

Tidigareläggningskostnader och hyrespåslag ska framgå i beställningsflödet, vi reserverar oss dock för eventuella felaktiga uppgifter. Vid en felaktig prisuppgift tar vi alltid kontakt för att stämma av beställningen före vi skickar iväg den till entreprenören. Tänk på att eventuella underhållsrabatter försvinner när du beställer renovering eller byte av aktuell produkt som idag är rabatterad. Här kan du läsa mer om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.