Ja, det är i vissa fall möjligt att överlåta hyreskontraktet till en närstående såsom förälder, barn, sambo eller make under förutsättningen att ni bott tillsammans i lägenheten och haft gemensamt hushåll under mist 3 år. Den som önskar ta över avtalet måste uppfylla Uppsalahems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. Du får inte överlåta ditt kontrakt om du tänkt bo kvar i lägenheten. Du måste därför kunna styrka ditt nya boende, detta kan exempelvis ska ske genom en kopia på nytt bostadsavtal.