Inomhustemperaturen för Uppsalahems bostäder är 20 grader såvida du inte bor i en seniorbostad med särskilt 55+kontrakt, då ligger temperaturen på 22 grader. Att vi inte erbjuder en valmöjlighet beror dels på att vi har samma temperatur i alla bostäder och värmen regleras centralt så kallad centralvärme. Men förutom rent fastighetstekniskt så påverkar också hur varmt vi har i våra bostäder klimatet. Uppvärmning av fastigheter är en av de största utsläppen vi har i Sverige. Vi på Uppsalahem arbetar ständigt med att minska vår utsläpp. Att höja temperaturen samtidigt som vi försöker minska vårt energianvändande och klimatpåverkan går inte att få ihop.

Vid snabba väderomslag och under senhösten/vintern, när temperaturen ute sjunker och uppvärmningen istället sätter igång, så märker man av temperatursänkningen extra väl. I de flesta bostäder finns det element med en termostat som är temperaturstyrd. Det betyder att elementen anpassar sig till temperaturen i lägenheten. När temperaturen är under 20 grader så sätts elementen igång och upplevs varma. De ska då vara varma upptill och kallare längre ner för att få ut maximalt med värme. 

Eftersom elementen anpassar sig till temperaturen i bostaden så innebär det därmed också att när bostaden uppnått 20 grader så slår elementen ifrån och upplevs kalla. Så snart temperaturen börjar sjunka under 20 grader så startar dock elementen upp igen.

Tänk på att möblering kan påverka cirkulationen i lägenheten. För att värmen ska kunna spridas i lägenheten är det viktigt att man möblerar rätt. Inga stora möbler ska stå direkt framför elementen. 

Om det känns kyligt hemma så kan du börja med att göra en egen värmemätning, innan du felanmäler. Äger du ingen termometer så kan du kostnadsfritt hämta ut en sådan på ditt närmaste områdeskontor. Om temperaturen understiger 20 grader så kommer vi självklart ut och hjälper dig.