Ja, om du inte ska bo i din bostad under en tidsbegränsad period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i andrahand. Du behöver alltid tillstånd från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Att låna ut sin bostad till en familjemedlem eller kompis räknas också som en andrahandsuthyrning och kräver tillstånd. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andrahand är att du har det som kallas beaktansvärda skäl enligt hyreslagen.

Exempel på skäl som kan vara beaktansvärd är:

  • Tillfälligt boende på annan ort. Orten måste ligga utanför pendlingsavstånd. Anställningsavtal ska bifogas i din ansökan.
  • Studier på annan ort. Orten måste ligga utanför pendlingsavstånd. Studieintyg ska bifogas i din ansökan.
  • Provbo med sambo. För att detta ska gälla ska ni inte ha bott tillsammans tidigare. Du skickar in ansökan ska också folkbokföringsuppgifter skickas för både dig och din sambo. Du kontaktar Skatteverket för dessa uppgifter.
  • Längre utlandsvistelse. Till ansökan ska du skicka med intyg som styrker din resa, exempelvis flygbiljetter. Vid utlandsvistelse ska också en fullmakt bifogas.