Information om parkeringstillstånd till entreprenörer och anställd personal.

P-tillstånd utfärdas till:

  • Entreprenörer som har giltigt avtal med Uppsalahem. Tillståndet beställs av behörig beställare hos respektive entreprenör. Giltighetstid ett kalenderår. I enstaka fall kan längre eller kortare period anges.
  • Anställd personal hos Uppsalahem. P-tillstånd utfärdas till personal som behöver använda bil i tjänsten. Giltighetstid två år.

Tillstånden skrivs normalt ut en gång per vecka och skickas till angiven adress.
P-tillståndet är inte knutet till specifik bil vilket möjliggör byte av och mellan bilar under året.