Vi jobbar med bin och ängsmark för att värna om den biologiska mångfalden.

Vår egen bikupa

Våren 2019 fick vi vår aldeles egen bikupa med mer än 60 000 - 80 000 bin. Bikupan placerades på Kvarngärdets bilparkering och ägs och förvaltas av Blomlöfs bin. Att ha en bikupa bidrar till den biologiska mångfalden och till binas överlevnad. För att bina ska må bra har vi i närheten av bikupan planterat olika kryddväxter. I området finns sedan tidigare en lindallé som blommar under sommaren och närhet finns till olika grönytor med blommor. Även våra hyresgäster har hjälpt till genom att ha blommor på sina uteplatser som ligger i närheten av bikupan. Hela miljön vid bikupan med bänkar och blomurnor är skapad av återbrukat material. Under 2019, maj till augusti, trivdes bina så bra att vår bikupa gav hela 131,5 kg honung.

Biologisk mångfald

Men det är inte bara bina som är viktiga, även andra insekter hjälper till med pollinering och är en del av naturens kretslopp. Därför har vi i flera områden börjat spara ängsmark. De betyder att vi under sommaren inte längre klipper ner alla grönytor utan låter gräset växa fritt. På så sätt får många fler insekter ett hem. Ängsmarken klipps en till två gånger per år och vi använder bara ytor som ändå inte kommer till användning på annat sätt. Parker och ytor som används för olika aktivitetet sköts precis som vanligt.