Den dag du lämnar in dina nycklar kommer Great Security att se vilka nycklar som finns och vilka som saknas. Om någon nyckel saknas gör vi ett cylinderbyte som du får betala. Den kostanden kommer på faktura. Det kostar cirka 2500-3500 kronor beroende på var nyckeln går och hur många cylindrar som behöver bytas.