På Open Universe kan du beställa hjälp att koppla upp din TV, dator och telefon i fibernätet. Det finns flera aktörer på portalen att välja mellan.