Att ditt element är kallt betyder inte att det är för kallt i din lägenhet. För att ta reda på din inomhustemperatur använd en termometer 1,5 m upp på en innervägg. När det är 20 grader i din lägenhet är det ok även om dina element är kalla, deras temperatur varierar och styrs automatiskt av utetemperaturen för att upprätthålla 20 grader i din lägenhet. När utetemperaturen varierar mycket kan det ibland förekomma en viss fördröjning i värmesystemet. Elementet kan alltså kännas kallt om temperaturen i lägenheten är över 20 grader.