Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och för att du ska känna igen vår personal bär vi alltid kläder med Uppsalahems logotyp och en Uppsalahem legitimation.

Entreprenörer och Uppsalahems personal ska alltid kunna uppvisa giltig legitimation. Skulle du känna dig osäker så kontakta ditt distriktskontor innan du släpper in någon i ditt hem.

Visste du att 

När säljare och tjänsteleverantörer vill knacka på hos våra hyresgäster har vi regler för hur de ska gå tillväga innan och när de knackar på hemma hos dig.

I god tid innan de börjar knacka dörr brukar vi informera om det via en lapp i trapphuset eller e-post.  Alla som jobbar i våra trapphus ska alltid kunna uppvisa giltig legitimation, i synnerhet när det är kontakter som sker i bostaden. Skulle någon knacka dörr utan att du fått information om det är vi tacksamma om meddelar oss det via ditt närmaste distriktskontor.