Stambyte innebär att alla de rör och ledningar som transporterar kranvatten och avloppsvatten i ett hus byts ut. Det görs när de gamla rören riskerar att sätta igen och spricka, vilket kan leda till stora skador på i husen.

Ett stambyte är ett stort ingrepp i ett hus. De flesta ledningarna ligger gömda i väggar och i golv, är det ett stort jobb att byta ut dem. Eftersom ingreppen är så stora, förstörs också till exempel tätskikt i badrum. Det i sin tur gör att inte bara rören måste bytas ut. Hela badrumsinredningen behöver också göras om. Även köket kan påverkas av ett stambyte. Ett stambyte kan generera en hel del mer jobb, hur mycket jobb beror på hur ledningarna ligger i husen. Det ser olika ut då alla hus är unika. Om vi ser att arbetet blir så omfattande att du inte kan bo kvar i lägenhet då ordnar vi på Uppsalahem med en ersättningslägenhet under tiden arbetet pågår.
 

Relining

Relining är en variant av renovering av vatten-och avlopp i ett hus. Renoveringen innebär att stammarna renoveras från insidan, istället för att bytas ut i sin helhet. Metoden ersätter inte stambytena, men kan i vissa fall
vara ett alternativ. Det är ett sätt att minska på kostnader och arbete.


Stambyte eller relining?

Eftersom varje fastighet är unik och ser olika ut är det det som avgör på vilket sätt Uppsalahem kan renovera stammar. Det beror till exempel på hur stammarna mår efter alla år,  hur rören är dragna från början.