Stambyte innebär att alla de rör och ledningar som transporterar kranvatten och avloppsvatten i ett hus byts ut. Det görs när de gamla rören riskerar att sätta igen och spricka, vilket kan leda till stora skador på i husen.

Relining
Relining är en modernare variant av renovering av vatten-och avlopp i ett hus. Renoveringen innebär att stammarna renoveras från insidan, istället för att bytas ut i sin helhet. Metoden ersätter inte stambytena, men kan i vissa fall vara ett alternativ. Det är ett sätt att minska på kostnader och arbete.