Nej, det är Anticimex som kan hjälpa dig om du har skadedjur i din bostad. Du måste dock göra en skadeanmälan till Uppsalahem. Om du inte anmäler skadedjuren kan du komma att bli betalningsskyldig vid sanering.

Exempel på skadedjur som kan finnas i din bostad är möss, kackerlackor och vägglös. Du hittar mer information om vad som räknas som skadedjur här: Testa vår skadedjursidentifierare - Anticimex. Om du har skadedjur i ditt hem kontaktar du Anticimex på 018-490 39 00.