Hyran ska alltid betalas i tid. Kontakta gärna ekonomi@uppsalahem.se, om du inte kan betala. Vi kan inte ge uppskov med hyran. Du kommer efter ca 8 dagar få ett inkassokrav med avgift på 180 kr och då har du ytterligare 8 dagar på dig att betala.