Hyran ska alltid betalas i tid. Vi kan inte ge uppskov med hyran. Efter ca 8 dagar efter förfallodagen får du ett inkassokrav från Visma med avgift på 180 kr. Du kontaktar dem då gällande betalning. Det kommer att tillkomma ränta på inkassokravet.