Nej. Eftersom hyrestiden för din lokal är tre år, är det så länge som du har avtalat att hyra lokalen. Uppsalahem kan i vissa fall försöka hitta en lösning om du vill flytta i förtid eller inom vårt bestånd. Vill du flytta vid hyrestidens slut, måste du säga upp avtalet senast så många månader innan som din uppsägningtid är. Annars förlängs avtalet med ytterligare tre år.

Din uppsägningstid hittar du i kontraktet.