Under 2024 kommer vi att renovera taken i ditt område. Anledningen till renoveringen är att taken har blivit gamla och är i behov av att bytas ut för att undvika eventuella vattenskador i framtiden. Vi kommer att byta ut takpannor och papp för att säkerställa att taken håller tätt. Arbetet med takrenoveringen kommer att göras hus för hus i området och pågå fram till 2024.

Tidplan och avisering

Renoveringen tar cirka en månad för varje tak och Byggconstruct som utför arbetet kommer att avisera cirka två veckor innan de kommer till huset du bor i. I den preliminära tidplanen längst ner på den här sidan kan du se när det är dags för ditt hus att få nytt tak.

Byggnadsställning och tillgänglighet
Inför takbytet på ditt hus kommer vår entreprenör, Byggconstruct, att sätta upp en byggnadsställning från husfasad och cirka 2-3 meter ut. Du kommer att gå att passera genom ställningen och att nyttja din balkong.

Så här kommer arbetet påverka ditt boende
Takbytet på ett hus kommer att påbörjas så fort ställningen är färdigbyggd och pågå under en månad. Arbetet kommer att pågå mellan 07.00-16.00 måndag till fredag. Du får en avisering cirka två veckor innan arbetet startar på just ditt tak via informationsbrev i brevlådan.

Påverkan på utemiljön under renoveringen
Eventuella träd som står i anslutning till fasaden kommer också att behöva tas ner. Vissa träd kommer även att beskäras för att ställningen ska upprättas. Efter arbetet kommer gårdarna att återställas när vädret tillåter det. Uteplatser och gräsytor kommer att besiktas innan och efter arbetet. Skador som eventuellt uppstår kommer att repareras eller återställas av Byggconstruct.

Förberedelser
Vi vill uppmärksamma att Byggconstruct kommer att behöva flytta eller montera ner saker som kan vara i vägen när det är dags att bygga ställningen. Därför önskar vi att ni hyresgäster inte ställer saker närmast huset där ställningen kommer att stå.

Störande ljud och buller
Vi vill också uppmärksamma att vid ett takbyte blir det buller och oväsen samt transporter med material och sophantering. 

Förvaring för de som arbetar med takbytet
Under arbetets gång kommer innergårdarna att användas för förvaring av material av Byggconstruct.

Har du fler frågor?
I samband med att taket ska renoveras på ditt hus får du information av Byggcontruct.


Preliminär tidplan

Renoveringen av tak sker ett hus i taket och arbetet på varje hus beräknas ta ungefär en månad.

Pågår just nu:

St johannesgatan 190-196 
St johannesgatan 100-110.
Vi kommer sen gå tillbaka på innergården vid 100-126 för att köra småtaken innan semestern.

Semester:
Mellan 8 juli till 5 augusti är det stängt på bygget. Vecka 32 eller 33 börjar Hyrex att bygga ställning runt 178 -188.

Efter semestern fortsätter renoveringen och vi färdigställer husen som är kvar att renoveras:

St Johannesgatan 178-188

St Johannesgatan 166-176