Det ingår inte parkering i bostaden. Lediga parkerings-/garageplatser läggs ut löpande på vår webb, där kan du anmäla intresse. 

https://www.uppsalahem.se/ledigt/