Du har sex tvättider som du kan boka varje månad, beroende på var du bor. Du kan bara boka en tid i taget. (Det kan finnas vissa avvikelser på antalet tvättider i vissa fastigheter.)