Innan det är dags att renovera så gör vi på Uppsalahem en projektplan. Innan dess har vi gjort grundliga besiktningar av både hus och hem för att ta reda på renoveringsbehoven. I planen bestäms sedan vad som ska renoveras och hur det ska göras.

I planen ingår också att Uppsalahem ska ta tillvara på det som är unikt och tidstypiskt för just ditt hus. Det som är värdefullt för huset försöker vi bevara så långt det går.

När vi renoverar så ska vi göra det hållbart, det innebär att vi gör det med omsorg om både dig som hyresgäst, huset och klimatet. Vilka åtgärder som ska göras prioriteras utifrån det.

 

Följande faktorer spelar in när vi prioriterar:

  • Du som hyresgäst är viktig! Vi behöver dina synpunkter. Det får vi genom att se över de felanmälningar som vi fått in från dem som bor i husen, genom kundundersökningar, samtal, möten och samråd med hyresgäster och hyresgästföreningen. 

  • Vi tar ett långsiktigt ansvar för ekonomin när vi renoverar. Det gör vi för att kunna erbjuda uppsalaborna trygga och trivsamma hem i generationer framåt. 

  • Saker i husen blir uttjänta med åren. Ett exempel är hissen, där olika delar blir utslitna och behöver bytas ut. Ofta kan det vara svårt att hitta reservdelar till en gammal hiss, vilket i sin tur medför stopp och avbrott under längre tid i väntan på nya delar.

  • Med åren som går kommer också nya lagkrav och standarder som vi som fastighetsägare måste följa när vi renoverar. Den 1 April 2018 trädde en ny EU-standard i kraft, gällande installation av lamputtag. Enligt lag behöver vi byta till den nya standarden när vi renoverar.

  • Vi har högt uppsatta klimatmål på Uppsalahem. Det innebär att vi ser över hur vi kan spara energi i våra hus samt vad vi kan bevara av det gamla i husen, så att vi inte byter ut saker i onödan. Utifrån allt det här tar vi på Uppsalahem fram ett förslag på renoveringsåtgärder i ett hus.

En renovering på basnivå måste genomföras i alla lägenheter och den är fastställd utifrån fastighetens behov. Som hyresgäst har du ibland möjlighet att välja till fler åtgärder om du så önskar.

I texten Så vi tar hand om våra hus kan du läsa om vilka åtgärder som är vanliga vid en större renovering.