Det finns flera saker du själv kan göra för att minska ljud som kommer in i din lägenhet. Att hänga upp tavlor på väggar och lägga mattor på golv kan dämpa ljud och musik. Det är fullt tillåtet att spela musik i flerfamiljshus och att du hör musik är varken konstigt eller otillåtet. Om din granne spelar mycket hög musik som stör kan du alltid knacka på eller lämna en lapp i brevlådan där du vänligen ber grannen att sänka musiken. Detta är ofta det smidigaste tillvägagångssättet. Om grannen inte skulle sänka musiken och ifall detta skulle bli ett återkommande problem kan du höra av dig till Störningsjouren på telefon: 018-727 36 00. Tänk på att man dagtid behöver ha en högre toleransnivå för sina grannars ljud medan man kvällstid får tänka på att hålla nere ljudnivån för att inte störa sina grannar.