Under de kommande 20 åren kommer vi att behöva genomföra olika renoveringsåtgärder i Gottsunda. Vissa åtgärder är mer omfattande eftersom vissa hus är så gamla att saker inte längre fungerar som de ska, till exempel avlopps- och vattenrör. Innan vi genomför åtgärder som påverkar dig som hyresgäst kommer vi att informera dig i god tid. Om du inte hör något från oss har vi inga andra planer för ditt hus än vanligt underhåll.