När du studerar och hyr en bostad hos oss har du möjlighet till max två terminers studieuppehåll under din boendetid.

Studieuppehållet och dess varaktighet måste anmälas skriftligt i förtid. Du kan inte anmäla studieuppehåll i efterhand. Vid ansökan ska du kunna styrka med intyg att du under din boendetid uppfyllt studievillkoren enligt hyresavtalet.

Giltiga skäl till studieuppehåll kan exempelvis vara:

  • Föräldraledighet
  • Utlandsstudier

Överskrider dessa perioder totalt två terminer förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt hyreskontrakt. Du behöver ha bott hos Studentstaden i minst sex månader innan du kan ansöka om Studieuppehåll.

Du ansöker om Studieuppehåll via Mina Sidor.