När du studerar och hyr en bostad hos oss har du möjlighet till max två terminers studieuppehåll under din boendetid.

Studieuppehållet och dess varaktighet måste anmälas skriftligt i förtid. Du kan inte anmäla studieuppehåll i efterhand och det kommer inte att godkännas av oss. Vid ansökan ska du kunna styrka med intyg att du under din boendetid uppfyllt studievillkoren enligt hyresavtalet.

Giltiga skäl till studieuppehåll kan vara:

  • Föräldraledighet
  • Sjukskrivning
  • Lönearbeta

Överskrider dessa perioder två terminer totalt förbehåller vi rätten att säga upp ditt hyreskontrakt.

Du ansöker om Studieuppehåll via Mina Sidor.