När du studerar och hyr en bostad hos oss har du möjlighet till max två terminers studieuppehåll under din boendetid.

Studieuppehållet och dess varaktighet måste anmälas skriftligt i förtid. Du kan inte anmäla studieuppehåll i efterhand och det kommer inte att godkännas av oss.

Giltiga skäl till studieuppehåll kan vara:

  • Föräldraledighet
  • Sjukskrivning
  • Lönearbeta

Överskrider dessa perioder två terminer totalt förbehåller vi rätten att säga upp ditt hyreskontrakt.

Du ansöker om Studieuppehåll via Mina Sidor.