Du kan lämna en synpunkt i ditt besiktningsprotokoll. Ett visst slitage är inte ovanligt om du flyttar in i en lägenhet där någon har bott i många år. Men då vi ofta besiktar lägenheterna när de är möblerade så kan du ha upptäckt något som inte vi upptäckt. Lämna synpunkterna på ditt besiktningsprotokoll inom 8 dagar så återkommer vi så snart vi kan.