Renovering av ventilationen skapar både en bättre inomhusmiljö i din lägenhet, sparar på klimatet och minskar våra kostnader för värme.

I äldre fastigheter finns normalt två typer av ventilation, självdrag eller mekanisk frånluft och båda är svåra att kontrollera samt att de förbrukar energi som inte går att återvinna. När det är dags att renovera ventilationen väljs oftast en så kallad FTX lösning istället, en fläktstyrd Till och Frånluft med värmeväxlare(återvinning) (FTX). Genom att installera ett FTX system skapar vi bra inneklimat med god värmeåtervinning för att spara energi och uppnå Uppsalahems högt satta klimatmål.

När ventilationen ska renoveras innebär det omfattande arbeten, ett installationsutrymme (fläktrum) för ventilationsaggregat måste byggas antingen på en vind eller i källare och ventilationskanaler måste dras fram till varje lägenhet. Det kan göras på olika sätt beroende på hur fastigheten ser ut.

För dig som bor i en lägenhet när ventilationen ska renoveras så kommer det bli en arbetsplats med störningar under dagtid. Ibland behöver vi flytta boende till närliggande bostadsbaracker under tiden bygget pågår. I det fallet får du hjälp att flytta alla dina saker som du behöver ta med dig under tiden du ska på i bostadsbaracken.

Efter renoveringen ska du som hyresgäst märka en skillnad genom att du får ett bättre innomhusklimat med en jämn temperatur fritt från drag.