Andrahandsuthyrning

En hyresgäst har i vissa fall rätt att hyra ut sin lokal i andra hand om det uppstått särskilda skäl (ofrivilligt) som gör att verksamheten under en tid inte kan drivas av förstahandshyresgästen.

För att ansöka om att hyra ut din lokal i andra hand mejlar du till lokaler@uppsalahem.se för att få en blankett av oss som ska fyllas i av både kontraktsinnehavaren och den föreslagna andrahandshyresgästen. Hyresgästen äger inte rätt att utan hyresvärdens skriftliga tillstånd hyra ut eller upplåta lokalen i andra hand.

Ansökan och tillstånd

Ett tillstånd till andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat och den maximala tidsperioden för ett tillstånd är 12 månader. Skälet för andrahandsuthyrning och den tidsperiod som skälet gäller för måste styrkas med intyg. Om skälet kvarstår efter att ett tillstånd har löpt ut kan tillståndet i vissa fall förlängas efter en ny ansökan om andrahandsuthyrning.

Ansvar under andrahandsuthyrning

Förstahandshyresgästen/Kontraktsinnehavaren är under hela uthyrningsperioden fullt ansvarig för lokalen. Det innebär att förstahandshyresgästen/kontraktsinnehavaren ansvarar för hyresbetalningar, eventuella störningar och skador som kan uppstå under andrahandsuthyrningen. Skulle problem uppstå under uthyrningstiden som innebär att hyresrätten förverkas, är det förstahandshyresgästen/kontraktsinnehavaren som gentemot Uppsalahem är ansvarig för den uppkomna situationen.

Överlåtelse

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst 3 år för att ha rätt att överlåta den. Du måste dessutom överlåta lokalen till någon som också tar över din verksamhet. Om du hyrt lokalen i mindre än tre år, måste det finnas synnerliga skäl till överlåtelsen. Kontakta lokaler@uppsalahem.se så berättar vi mer.

Ansökan om överlåtelse

För att ansöka om överlåtelse av lokal skickar du denna blankett ifylld och undertecknad av både nuvarande hyresgäst och övertagande hyresgäst till oss via brev eller mejl. Hyresgästen äger inte rätt att utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten.

Ansvar

Lokalen överlåts i befintligt skick med dess eventuella fel och brister. Övertagande hyresgäst övertar ansvaret för återställningsskyldigheten enligt hyresavtalet.