Efter avslutad en renovering så skickar vi alltid ut en kundundersökning för att ta reda på hur hyresgästerna upplevt renoveringen. Dessa synpunkter tar vi sedan med oss till nästa renoveringsprojekt för att kunna göra ett ännu bättre jobb då.  Här kan du ta del av hyresgästerna på Granitvägen tyckte om renoveringen och att bo kvar i sina hem under tiden.

Resultaten av vår undersökning på Granitvägen visar att majoriteten, 67,3%, av hyresgästerna var nöjda eller neutrala till renoveringen, med ett medelvärde på 4.2 av 5 för hur bra det gick bo i lägenheten under tiden vi utförde arbeten där.

Nya fönster och säkerhetsdörrar upplevdes positivt, medan renovering av allmänna utrymmen fick ett sämre betyg.

Många ansåg att förberedelserna fungerat smidigt, men cirka 20% klagar på störande ljud i vardagen.

Sammantaget visar undersökningen mest positiva med att bo kunna bo kvar under renoveringen. Trots vissa besvär uppskattade många att slippa flytt till evakueringsboende och säger att de känt sig bekväma och trygga i sina hem.

För mer detaljer, läs vår undersökning här:
Undersökning efter renovering av Granitvägen 4-12.