Avflyttningsbesiktning

Du som avflyttande hyresgäst ska återlämna din lokal i ett godtagbart skick. För att säkerställa att detta sker görs en avflyttningsbesiktning. Kontakta därför din kontaktperson i ett tidigt skede för mer information kring vad du kan behöva tänka på inför avflytten och för att boka en tid för besiktning.

Abonnemang / Adressändring

Kom ihåg att säga upp avtal/abonnemang tecknade för verksamheten i lokalen. Exempelvis elavtal, fiberuppkoppling och försäkring. Glöm inte heller att anmälan adressändring så att viktig information följer med till ny adress!

Nycklar

För hyresgäster hos Uppsalahem sköts nyckelhantering av Great Security på Björkgatan 73. Dina nycklar lämnar du senast kl. 12:00 på avflyttningsdagen. Infaller avflyttningsdagen på en helgdag, lämnas nyckeln nästkommande vardag innan kl. 12:00.