Detta är något som du själv måste räkna på. Nedan följer två exempel på hur du räknar ut hyran för inneboende:

Exempel 1: En förstahandshyresgäst hyr ut ett 15 m² stort rum i sin trea om 60² till en inneboende. Hyran som förstahandshyresgästen betalar för hela lägenheten uppgår till 5 000 kronor. Förstahandshyresgästen disponerar för egen del ett rum som också är 15 m². Båda har tillgång till vardagsrum, kök, badrum och hall. De gemensamma ytorna uppgår till 30 m², dvs. var och en kan sägas disponera 15 m² av dessa ytor. Den inneboende ska efter en proportionering inte betala mer än halva förstahandshyran ([15 m² + 15 m² ] / 60 m² ), dvs. 2 500 kronor.

Exempel 2: En förstahandshyresgäst bor i en fyra om 120 m² och betalar 9 000 kronor i hyra. Hon hyr ut två lika stora rum och ett mindre badrum till två inneboende. Delen som hyrs ut uppgår sammanlagt till 40 m², dvs. 20 m² per inneboende. Hon behåller för egen del ett rum och ett badrum om sammanlagt 20 m². Gemensamma ytor i lägenheten utgörs av vardagsrum, kök och hall om sammanlagt 60 m², dvs. var och en i lägenheten kan sägas disponera 20 m² av de allmänna ytorna. Var och en av de inneboende ska inte betala mer än en tredjedel av förstahandshyran ([20 m² + 20 m² ] / 120 m² ), dvs. 3 000 kronor.