Först är det viktigt att du själv pratar med den granne som stör. Vi hjälper till  när du gjort allt du kan, men det ändå inte hjälper. 

När du ringer oss kommer vi först att säkerställa att det är en störning och inte vanliga ljud som förekommer i ett flerfamiljshus. Sen kommer vi att kolla om du gjort allt vi råder dig till här. Vi kan också komma att be dig att spela in störningarna får att kunna hjälpa dig. Du kan spela in ljudet via din mobiltelefon och sedan skicka ljudfilen i ett mejl. När du ringer oss på kvällstid och helger kan du välja att bli kopplad till störningsjouren på telefon: 018-727 36 00 som då gör en bedömning kring ärendet och vid behov rycker ut.  

Läs mer här vad som räknas som en störning.