Radon är en gas som bildas av ämnet Radium som finns naturligt i marken, luften och i vatten. Gasen (radon) kan ta sig upp till markytan och in i byggnader.

Radon i inomhusluft kan också komma från byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta halterna av den. Uppsalahem har rutiner för att hantera mätning, insamling, återrapportering och eventuella åtgärder gällande radon.

Riktvärdet för halten av radon i ett befintligt flerbostadshus är 200 Bq/m3. Om radonvärdet är högre bör åtgärder vidtas. Riktvärdet ändrades år 2004 från 400 till 200 Bq/m3. För nyproducerade bostäder får radonvärdet inte överstiga 200 Bq/m3.