När du ska göra betalning från utlandet behöver du ange:

IBAN NR = SE59 9500 0099 6042 0383 5584 

SWIFT/BIC KOD = NDEASESS

 

To do a Cross Border Payment you have to use:

IBAN NR = SE59 9500 0099 6042 0383 5584 

SWIFT/BIC KOD = NDEASESS