Enligt hyreslagen har du som hyresgäst en skyldighet att under hyrestiden väl vårda bostaden med allt som ingår. Om det finns skador på bostaden som upptäckts vid besiktning och som inte är normalt slitage är du skyldig att ersätta skadan.

Skadeståndsanspråket, i form av en avflyttningsfaktura, skickar till dig om bostaden vid avflytt, har skador och/eller inte var tillräckligt städad.

Nedan följer en kort redogörelse på hur vi ser på vissa skadetyper, samt otillräcklig städning.

Fettfläckar på vägg

Vad gäller fettfläckar på vägg har vi som princip att alltid utkräva ansvar för dessa. Vår uppfattning är att fettfläckar inte är normalt slitage enligt hyreslagen. 

Borrhål

Om du debiteras för borrhål i vägg har vi gjort bedömningen att antalet, eller typen av, borrhål i ditt fall överskrider vad som enligt hyreslagen är att betrakta som normalt slitage.

Städning

Enligt hyreslagen är du skyldig att, vid avflytt, lämna bostaden i städat skick. Skadeståndsanspråket, i form av fakturan, har framställts mot dig eftersom bostaden enligt vår uppfattning inte varit tillräckligt städad. Eftersom bostaden inte varit tillräckligt städad har en städfirma anlitats. Det är kostnaden för städfirman du avkrävs.

Övriga skador

Om vårt krav avser andra skador än som nämnts ovan har vi gjort bedömningen att skadorna inte är att betrakta som normal slitage enligt hyreslagen.

Vad händer om jag bestrider fakturan?

Om du bestrider fakturan har vi rätt att gå vidare med vårt krav till tingsrätten. Vanligtvis är det i tingsrätten upp till oss att som hyresvärd att bevisa att kravet är korrekt. Det är således vanligtvis vi som har den s.k. bevisbördan.

Som bevisning brukar åberopas dels protokollen från avflyttningen, dels vittnen t.ex. den besiktningsman som utfört städ- eller avflyttningsbesiktningen, eller den person som på anlitat städföretag utfört städningen.

Ytterligare frågor?

Om du har ytterligare frågor om vårt krav är du välkommen att kontakta oss.