Här hittar du viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och frågor rörande vår webbplats.

Hos Uppsalahem sker ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Dina personuppgifter och Uppsalahem

Uppsalahem AB (Uppsalahem) med organisationsnummer 556137-3589 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med rådande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter kommer behandlas med ändamålen att Uppsalahem ska kunna uppfylla skyldigheter som hyresvärd, kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet, vid rekrytering samt vid arbete inom bolaget. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras löpande.