Eriksberg är ett resultat av ett omfattande visionsarbete som bedrivits under 2012 och som formats gemensamt av Uppsalahem, Uppsala Kommun, privata aktörer och Eriksbergs invånare genom visionsworkshops och medborgardialoger

Jeanette Nilsson Rääf är projektchef för Eriksberg på Uppsalahem.

Jeanette berättar mer om renoveringen av Eriksberg

Jeanette berätta om ditt jobb?
Mitt uppdrag är att jobba både med renovering av våra gamla fastigheter och de nya bostäderna som Uppsalahem planerar att bygga i Eriksberg. Min roll är att samordna dessa stora projekt som går in i varandra, då mycket av det kommer att ske samtidigt.

Kommunen har just nu samråd om planprogrammet, vad innebär det?
Planprogrammet visar hur området kan komma att se ut, det visar förutsättningar, struktur för gator, platser, parker och bebyggelse. Programmet är nu under en bestämd tid ute på samråd för att kommunens invånare ska kunna tycka till. Efter det sammanställs invånarnas skriftliga yttranden som lämnats till kommunen. Sedan sker revideringar innan programmet slutligen antas. Programmet kommer sedan att vara vägledande för kommande arbete med detaljplaner och utbyggnader i Eriksberg och Ekebydalen. Den som vill veta mer eller tycka till om programmet kan höra av sig till kommunen med frågor, idéer och åsikter.

Vad händer när planprogrammet är antaget?
Efter det att programmet är antaget så går man vidare med detaljplaner och det är då man bestämmer hur det kommer se ut, till exempel hur nya hus ska se ut, antal våningar och var de ska byggas. Processen följer de uppsatta krav som finns på en kommun när man vill ändra en detaljplan. Kommunen planerar för flera bostäder inom Eriksberg och Ekebydalen.

Vad ska Uppsalahem bygga i Eriksberg?
Uppsalahem kommer att ansöka om flera detaljplaner, etappindelningen följer i stort de etapper som vi tidigare har redovisat för våra renoveringar. Vi har i dagsläget önskemål om att första detaljplanearbetet sker längs med Granitvägen och Marmorvägen. Vår förhoppning är att kunna bygga nya hus så att flera kan få bo och leva i Eriksberg.

RENOVERING

Berätta om renoveringarna Uppsalahem ska göra? 
Under en period om cirka 15-20 år kommer vi se över och renovera de fastigheter vi äger i Eriksberg. Husen är så pass gamla att det är nödvändigt för att de ska hålla som hem i ytterligare 50 år. Alla som bor hos oss har fått en folder där vi berättat om vårt arbete om hur behoven ser ut.

Många oroar sig för hyreshöjningar, vad säger ni då?
Vi vill vara tydliga med att vi absolut inte renoverar för att höja hyran som några rykten säger, utan det är som sagt för att husen ska kunna leva vidare. En renovering kräver att man följer de lagar och regler som gäller idag och det kostar pengar som kommer att påverka hyran, hur mycket vet vi inte i dagsläget. Men vi lovar att vi ska göra allt vi kan för att hålla nere kostnaderna samtidigt som vi följer de lagkrav som ställs på oss.

Kan inte hyresgästerna själva få välja hur mycket deras lägenhet ska renoveras?
Jo självklart, så långt det går. Vi kommer till exempel att erbjuda olika nivåer för hyresgästerna att välja på. Men valmöjligheterna kommer att se olika ut i olika fastigheter. Det är viktigt att alla hyresgäster är medvetna om det. När en fastighet ska renoveras så kan det också leda till att vi måste göra om i lägenheterna. Men det kommer alla att få veta när det är dags för deras hus att renoveras.

Kan ni ge ett exempel på hur en renovering kan påverka lägenheten?
I en fastighet hänger allt ihop och vissa saker kan man inte själv vara med och påverka. Det kan t ex vara så att man i en fastighet behöver byta ut äldre elcentraler och ledningar. Det kan också vara badrum som behöver bli större för att klara av en tillgänglighetsanpassning. Renoveringsnivåerna kommer att se olika ut för de olika fastigheterna.