För att vi som hyresvärd ska få renovera i fastigheten så krävs det att hyresgästerna godkänner åtgärderna. För gemensamma utrymmen behöver en majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna. När det gäller renovering av lägenheterna krävs ett godkännande av varje hyresgäst i det trapphus där vi ska renovera. 

Beroende på hur stor en renovering är så ska olika beslut fattas innan vi skickar ut en medgivandeblankett för att godkänna renoveringen. Vid större renoveringar ska både åtgärder och en ny hyra vara färdigförhandlad innan du får möjlighet att godkänna att vi renoverar din lägenhet.

När allt det är klart skickar vi på Uppsalahem ett exemplar av godkännandet till dig. Detta skickas med rekommenderad post för att säkerställa att informationen når alla berörda hyresgäster. 

När du undertecknat ditt exemplar ska du skicka tillbaka det till oss i det frankerade kuvert vi bifogat med posten.

Ett icke undertecknad och inlämnat godkännande räknas som ett avslag från hyresgästens sida. Sådana avslag från hyresgästerna kan innebära att renoveringen blir fördröjd. Som hyresvärd har vi då möjlighet att vända oss till Hyresnämnden för att kunna genomföra renoveringen. Det har vi rätt att göra när det gått två månader efter att hyresgästen informerats och vi inte fått hens medgivandet/godkännande för att renovera. 

Det här kan du läsa mer om i hyreslagen, Jordabalken 12 kapitlet.