Allt fler tittar idag på möjligheten att köpa en elbil som nästa bil. På Uppsalahem vill vi uppmuntra den förändringen då elbilen har potential att minska klimatpåverkan, bidra till bättre luftkvalitet i staden och minska störande buller från trafiken.

I dagsläget finns två möjligheter till elbilsladdning hos Uppsalahem; hyra av befintlig laddplats eller installation av laddmöjlighet på befintlig parkeringsplats.

Hyra av befintlig laddplats

Det finns ett antal befintliga laddplatser spridda inom Uppsala och dessa hyrs ut då de är lediga. De befintliga laddplatser Uppsalahem har är på 2,3 kW med schuko-uttag och 3,7 kW till vilka det krävs en Mode 3 Typ 2 kabel.

Installation av laddmöjlighet på befintlig parkeringsplats

För att det ska vara möjligt att anpassa en nuvarande utomhusparkering till en laddplats så måste det finnas ett motorvärmaruttag till platsen och kablaget tåla det. När det gäller parkeringsplatser i garage görs i varje enskilt fall en bedömning om de kan förses med laddmöjlighet eller inte.

Hör av dig till Kundtjänst om du är intresserad av laddplats för elbil!