När du kan hämta dina nycklar på inflyttningsdagen framgår av inflyttningsinformationen som du fått. Håller alla den tiden, blir väntetiden kortare och du slipper köer. Det är många som ska hämta och lämna nycklar den här dagen. Vill du komma vid ett lugnare tillfälle kan du vänta någon dag med att hämta ut nycklarna om du har möjlighet.

För att hämta ut nycklarna till din nya bostad behöver du ha med dig hyresavtalet, din legitimation och eventuell fullmakt. Fullmakt behövs endast om någon annan ska hämta ut nycklarna.