Under Uppsalahems 75-åriga historia har samhället och livsvillkoren för människor förändrats. För att fortsätta stå starka måste allmännyttan och Uppsalahem fortsätta utvecklas i takt med samhället. Det här är vår historia.

Uppsalaslott

1940-talet -  Hej allmännytta!

Den 20 september 1946 bildas Stiftelsen Uppsalahem på initiativ av de tre välkända Uppsalapolitikerna Tycho Hedén, Ragnar Edenman och Einar Eriksson. Det kommunala bostadsbyggandet skulle vara ett föredöme och stadsarkitekt Gunnar Leche är djupt involverad i planeringen av nya bostadsområden. Lassebygärde och Tuna backar blir Uppsalahems två första bostadsområden. Totalt färdigställdes cirka 900 nya hem mellan 1946 och 1950.

 

1950-talet - Rekordåren!

I början av 1950-talet utarbetas en ny generalplan för bostadsbyggande i Uppsala och byggnadstekniken moderniseras. För Uppsalahem innebär detta 11 nya bostadsområden. Området Gröna gatan i Sala backe, ritat av arkitekt Stig Ancher, färdigställs i mitten av 50-talet. Resultatet blev cirka 900 lägenheter i vad som då blev Europas längsta huskropp. Totalt färdigställdes omkring 3100 nya hem under 1950-talet.

1960-talet - Miljonprogram

Under 1960-talets präglas Sverige och Uppsala av välfärd och utvecklad byggteknik, med billiga bostäder i fokus. Riksdagen driver igenom bostadsprojektet miljonprogrammet vilket innebär att en miljon lägenheter ska byggas inom 10 år över hela landet. För Uppsalahem innebär detta att bland annat stadsdelarna Gränby och Valsätra byggs. I Eriksberg blir Marmorn och Kalkstenen färdiga. Även Kvarngärdet står färdigt med 1447 nya hem. Totalt färdigställdes cirka 3700 nya hem under 1960-talet.

1970-talet - Gottsunda och Fusion

Uppsala fortsätter växa under 1970-talet och Uppsalahem bygger cirka 2500 nya hem i Gottsunda. Stiftelsen Uppsalahem tar över Vaksalahem 1969 och 1972 sker en fusion mellan Almungebostäder, Björklingehem, Bälingehus, Knivstabostäder och Storvretahem, som då övertas av Stiftlsen Uppsalahem.  Kritiska röster höjs gällande överproduktion av hyresrätter och hos Uppsalahem finns vakanser. Under 1970-talet färdigställdes cirka 3400 nya hem.

1980-talet - Från Stiftelse till AB

Uppsalahem blir vid årsskiftet 1981 och 1982 aktiebolag. Bolaget decentraliseras och går från åtta till elva områden för att få en mer personlig relation mellan hyresgäst och fastighetsskötare. Uppsalahem bygger både centralt och nya stadsdelar. Uppsala kommun övertar bostadsförmedlingen och en kommunal bostadskö med 10800 personer skapas. Uppsalahem 40 år och har nu 13000 lägenheter i sitt bestånd. Under 1980-talet färdigställdes cirka 2500 nya hem.

1990-talet - Fastighetskris och försäljning

Under 1990-talet var produktionen av nya hem lägre än någonsin och i mitten av decenniet rådde i princip byggstopp. Sommaren 1994 står 400 lägenheter utan hyresgäster samtidigt som upplåningsräntan når nya rekordnivåer. Uppsalahem övertar kommunens ålderdomshem och den kommunala bostadskön avskaffas vilket ger Uppsalahem 8000 nya sökande. År 1996 säljs 25% av beståndet, 3630 lägenheter, ett omdebatterat beslut som föregås av stor oenighet inom kommunen. 1997 går det att besöka www.uppsalahem.se för första gången.
Under 1990-talet färdigställdes cirka 1200 nya hem.

2000-talet - Sparprogram och Miljöfokus

Under 00-talet genomförs två stora omorganisationer, först för att effektivisera och platta ut organisationen, sedan för att öka kundfokus. Nyproduktionstakten ökar efter några år på sparlåga, Källsprånget med 142 nya lägenheter är ett av landets största byggprojekt 2003. Miljö- och energifrågor får allt större fokus och flera nya medarbetare rekryteras för att stärka kompetensen inom området. Uppsalahem blir en föregångare bland bostadsbolag när konton för både Facebook och Twitter skapas. Under 2000-talet färdigställs cirka 1700 nya hem.

2010-talet - Grön el och studentbostäder

Kvarteren runt Mimmi Ekholms plats växer fram och Frodeparken, med nordens största solcellsfasad, blir inflyttningsklart. Uppsalahem köper ett eget vindkraftverk som producerar härlig miljövänlig el. 2016 har Uppsalahem 30 000 hyresgäster i närmare 15 000 bostäder och Studentstaden är nu helägt av Uppsalahem och blir en del av verksamheten.