Under Våra bostadsområden kan du klicka dig in på ditt område under den stadsdel som området ligger i. På områdessidan hittar du din områdeskarta där tvättstugan/tvättstugorna finns utmärkta. Alla hus är även numrerade i området så att du kan hitta den tvättstuga som ligger närmast din lägenhet. 

På kartan hittar du även lekplats, cykelförråd, samlingslokaler och parkeringar.