Uppsägningstid / Hyrestid

Det framgår i hyresavtalet vilken uppsägningstid och vilken hyrestid som överenskommits. Du kan säga upp hyresavtalet när som helst under hyrestiden, men hyrestiden i avtalet måste alltid fullföljas.

Till exempel: Om ditt hyresavtal är på 3 år, är det så länge som du har avtalat att hyra lokalen. Vill du säga upp avtalet till hyrestidens slut, måste du säga upp avtalet i god tid innan (se i ditt hyresavtal hur lång uppsägningstid du har, vanligtvis nio månader). Annars förlängs avtalet med ytterligare tre år.

Om du behöver säga upp ditt hyresavtal innan hyrestidens slut, kontaktar du oss för att se över möjligheterna till att hitta en lösning för förtida avflytt. 

Om du vill säga upp ditt kontrakt 

En uppsägning ska göras skriftligen för att anses vara delgiven och skickas till hyresvärden per post eller mejl. Detta ska göras i god tid innan avtalstidens utgång. I din skriftliga uppsägning ska det framgå:

  • Från vilket datum uppsägningen ska gälla
  • Vilken lokal uppsägningen gäller
  • Vem uppsägningen riktar sig till
  • Vem som är avsändare