Uppsalahem AB är Uppsalas ledande bostadsbolag med ca 16 902 bostäder, inklusive Studentstaden. Bolaget äger och förvaltar över 170-tal fastigheter inom Uppsala kommun där även lokaler ingår, med ett totalt marknadsvärde av 24,4 mdkr.

Finansfunktionen inom Uppsalahem ansvarar för all upplåning och skuldförvaltning. Nyproduktionstakten är hög, vilket medför ett kontinuerligt finansieringsbehov.

Bolaget lånar i ökande omfattning på kapitalmarknaden genom ett sedan länge etablerat certifikatprogram samt utgivande av obligationer i form av Private Placement.

Den 31 december 2018 uppgick Uppsalahems låneportfölj till 7 173  mkr och belåningsgraden var 29,2 %.