Uppsalahem AB är Uppsalas ledande bostadsbolag med ca 17 704 bostäder. Bolaget äger och förvaltar över 190-tal fastigheter inom Uppsala kommun där även lokaler ingår. Marknadsvärdet på fastigheterna inkl. byggrätter och pågående projekt uppgår till total 31,3 mdkr.

Finansfunktionen inom Uppsalahem ansvarar för upplåning och skuldförvaltning. Nyproduktionstakten är hög, vilket medför ett kontinuerligt finansieringsbehov.

Bolaget har tidigare lånat på kapitalmarknaden genom ett sedan länge etablerat certifikatprogram samt utgivande av obligationer i form av Private Placement. Sedan 2020 sker all upplåning genom Uppsala kommun.

Den 31 december 2022 uppgick Uppsalahems låneportfölj (brutto) till 6 650  mkr och belåningsgraden var 21,9 %.