Uppsalahem AB är Uppsalas ledande bostadsbolag med ca 17 062 bostäder, inklusive Studentstaden. Bolaget äger och förvaltar över 170-tal fastigheter inom Uppsala kommun där även lokaler ingår, med ett totalt marknadsvärde av 24,7 mdkr.

Finansfunktionen inom Uppsalahem ansvarar för upplåning och skuldförvaltning. Nyproduktionstakten är hög, vilket medför ett kontinuerligt finansieringsbehov.

Bolaget har tidigare lånat på kapitalmarknaden genom ett sedan länge etablerat certifikatprogram samt utgivande av obligationer i form av Private Placement. Sedan 2020 sker all upplåning genom Uppsala kommun.

Den 31 december 2019 uppgick Uppsalahems låneportfölj till 7 256  mkr och belåningsgraden var 29,0 %.