I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas av eller skickas ut från Uppsalahem är att betrakta som allmänna handlingar. De är i normalfallet offentliga och är därmed tillgängliga för vem som helst att ta del av. Rätten att begära ut allmänna handlingar är säkerställd i och med offentlighetsprincipen och är av en Sveriges grundlagar.

När någon begär att få ta del av en allmän handling, eller specifika uppgifter ur en sådan, sker hanteringen skyndsamt. Den ansvarande tjänsteman som hanterar handlingen behöver inte lämna ifrån sig den med detsamma, men inga onödiga dröjsmål får förekomma.

Om det dröjer innan vi lämnar ut den allmän handling beror det på att vi måste pröva om uppgifterna i handlingen är sekretessreglerad enligt någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Under hela arbetsgången kommer vi informera om vad som händer i ärendet.

Här kan du läsa Uppsalahems beskrivning av allmänna handlingar.

Om du letar efter information om hur Uppsalahem behandlar personuppgifter eller vill veta hur du kommer i kontakt med vårt dataskyddsombud kan du läsa mer under rubriken Webbplats och personuppgifter.