Vi vill vara transparenta med våra hyror. På den här sidan kan du söka och se hyran för alla våra lägenheter. Informationen kan till exempel användas när du hyr ut eller hyr i andra hand. Hyrorna i listan kan variera mellan identiska objekt. Det kan bero på flera saker. Exempelvis kan balkongläge, placering i fastigheten och standard på lägenheten göra att hyran skiljer sig åt för lägenheter som är samma storlek. Om du hittar en uppgift som du tror är felaktig ska du skapa ett ärende via Mina Sidor.