Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle och minska beroendet av importerad energi.

Alla våra fastigheter har energideklarerats. I energideklarationerna följer man upp det aktuella områdets energianvändning (värme, el och vatten), men noterar även resultatet från senaste radonmätning och när OVK (obligatorks ventilationskontroll) är genomförd.

Åtgärdsförslag

Energideklarationen ska också resultera i ett antal åtgärdsförslag . De besparingsförslag som togs fram i samband med energideklarationen har gåtts igenom och de åtgärder som var lönsamma har genomförts.

Din energideklaration

Om du är nyfiken på energideklarationen för huset där du bor kan du vända dig enklast till boverket.