Det finns tusentals småkryp i naturen. Många av dem gör nytta, exempelvis är getingar rovdjur som äter mindre insekter och till viss del pollinerar i din trädgård. Myror och humlor är andra exempel på djur som gör stor nytta. Sedan finns det skadedjur som besvärar och ställer till allvarliga problem. Möss, vägglöss, kackerlackor och moss. Dessa behöver du bli av med. Här presenteras de vanligaste skadedjuren som du kan träffa på inomhus: Anticimex skadedjursidentifieringsverktyg.

Om du har skadedjur i din bostad behöver du genast kontakta Anticimex på telefonnummer 018-490 39 00.