Innan vi kan påbörja arbetet ska vi och hyresgästföreningen förhandla om en ny hyra. Och du som hyresgäst ska ge ditt medgivande till renoveringen av din lägenhet.

Åtgärder och renovering

Hur mycket som behöver göras i fastigheterna påverkar i sin tur hur mycket förändringar som behöver göras i lägenheterna. Till exempel byte av vatten- och avloppsledningar kan påverka badrum och kök. Det i sin tur påverkar  hyran. Uppsalahem kommer inte att renovera mer än vad som krävs. I samband med renoveringen kan du som hyresgäst få en möjlighet att göra vissa val enligt Eriksbergsmodellen. Här kan du läsa om olika åtgärder.

Hyresförhandling

Nästa steg är att förhandla hyran med Hyresgästföreningen. När den är klar får du som hyresgäst en mer detaljerad information om renoveringen, en tidplan och vilken ny hyra det blir.

Medgivande till renovering

När hyresförhandlingen är klar behöver du som hyresgäst godkänna att din lägenhet ska renoveras genom att skriva under en medgivandeblankett. Här kan du läsa mer om medgivandet.

Renoveringstart

När vi fått medgivande från dig och dina grannar så kan renoveringen börja.