För att en hyresvärd ska få renovera i en fastighet så krävs det att hyresgästerna godkänner åtgärderna. För få renovera gemensamma utrymmen behöver en majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna och för renoveringen av en lägenhet krävs ett godkännande av den berörda hyresgästen. Om någon säger nej till åtgärderna i lägenheten har hyresvärden möjlighet att vända sig till Hyresnämnden. Hyresvärden har rätt att inom två månader efter att hyresgästen informerats ansöka hos Hyresnämnden om att få utföra renoveringen. Detta beskrivs närmare i hyreslagen, Jordbalken 12 kapitlet.

Uppsalahem skickar ett exemplar av godkännandet till dig en medgivandeblankett. Detta skickas med rekommenderad post för att säkerställa att informationen når alla berörda hyresgäster.

Undertecknat exemplar returneras du i ett bifogat frankerat kuvert.

Ett icke undertecknad och inlämnat godkännande räknas som ett avslag från hyresgästens sida. Sådana avslag från hyresgästerna kan innebära att renoveringen blir fördröjd då ärendet måste handläggas i Hyresnämnden.