Vid lastning av ett fordon får man stå vid porten så länge som lastningen pågår. Om aktiviteten vid bilen upphört mer än cirka 5 minuter har lastningen övergått till parkering och då finns det risk att det utfärdas en kontrollavgift.