Många blir stressade bara av tanken på allt som måste hinnas med innan flyttlasset går. Här har vi samlat information och tips som hjälper dig att få full koll på läget. 

I ditt hyresavtal står bland annat vad som ingår i hyran, dina rättigheter respektive skyldigheter som hyregäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum. Det är bara personen på kontraktet som kan beställa underhåll och tillval samt ansöka om bostadsbyte eller tillåtelse om att hyra ut i andrahand. Kom ihåg att ditt hyresavtal är en värdehandling. 

Tillträdesdag

Om ut- och inflyttningsdag infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag räknas nästkommande vardag som avflyttnings- och tillträdesdag.

Synpunkter på din bostad när du flyttar in

Det är viktigt att du känner att din nya bostad är fräsch och städad när du flyttar in. Om det inte skulle vara fallet rekommenderar vi att du kontaktar ditt kontor direkt. Bostaden besiktas alltid innan du flyttar in men ibland händer det att en brist inte upptäcks på grund av exempelvis möbler som dolt eventuella skador. Det är viktigt att du hör av dig inom åtta dagar om du skulle vara missnöjd.

Fyll i och skicka in blanketten "mina synpunkter på besiktningsprotokollet " som du fått av din kvartersvärd. Det är först efter du flyttat in som vi kan åtgärda eventuella brister i bostaden.