Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och det är därför viktigt att du inte förvarar saker i trapphuset och att du har rätt skydd i din lägenhet.

Brandvarnare

I varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare. Saknar du brandvarnare måste du göra en felanmälan. De brandvarnare som används reagerar även på fukt. Det kan göra att brandvarnaren går igång om du duschat väldigt varmt och sedan öppnar dörren till ditt badrum.

Det finns två typer av brandvarnare istallerade i våra lägenheter. På länkarna hittar du manualer till dem.

Deltronic och Dafo

Saker i trapphuset

Som ansvariga för våra hyresgästers trygghet och säkerhet är vi tvungna att rensa undan och ta rätt på alla saker som står i trapphusen i våra fastigheter. Vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regler, som gör gällande att utrymningsvägar som trapphus och källargångar inte får användas som förvaringsplats. Dels kan sakerna, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset med giftig rök, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning. Titta gärna på MSBs film om vad du ska göra om det börjar att brinna i din bostad, klicka här

Så undviker du en brand

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Var noga med att släcka alla ljus, låt inga ljus stå och brinna i rum där du inte är.
  • Se till att alla elsladdar är hela.
  • Lämna aldrig en kastrull med matolja utan uppsikt eftersom oljan hettas upp väldigt snabbt. Se till att du har ett kastrullock i närheten när du lagar mat med matolja. Du kan kväva elden med hjälp av locket.

Om det börjar brinna

Om en brand skulle bryta ut är det viktigt att utrymningsvägarna är fria. Den ordning som rekommenderas finner du nedan. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

  • Om möjligt varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när den kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare mot glöden, inte på lågorna. Brandfilt är också bra för att kväva elden om det börjar brinna.